Vad är en reseförsäkring?

En reseförsäkring är en försäkring avsedd för semesterresor och/eller resor inom jobbet. Reseförsäkringen finns till för att täcka eventuella incidenter och sjukdomar samt skador av olika slag som kan uppstå under semestern. Det kan röra sig om att ens barn insjuknar och behöver undersökas av läkare, att ens hyrbil får plåtskador, att ens kontokort blir stulet och så vidare. Det är alltså bra att ha en reseförsäkring eftersom den ger ersättning för oväntade och höga kostnader. Med vissa reseförsäkringar kan man bli tvungen att betala självrisken, det är därför klokt att jämföra reseförsäkringar mot varandra för att hitta just den optimala och mest förmånliga försäkringen.

Vad krävs för att en reseförsäkring ska gälla?

Det ställs upp grundläggande krav på den som vill teckna en försäkring. Man ska dels vara myndig, det vill säga 18 år, och dels vara svensk medborgare. Dessutom krävs det att man har en ordnad ekonomi och inte tidigare har misskött sig finansiellt sett. Reser man till fjärran länder kan det i vissa fall stå i avtalet att man ska vara vaccinerad mot exempelvis olika hepatit-typer. Är man ovaccinerad och råkar ut för en viss sjukdom kan försäkringsbolaget vägra betala ut vårdkostnaderna om man underlåtit att vaccinera sig.

Om du hade tänkt dig att hyra bil eller moped & motorcykel krävs det naturligtvis att du har ett giltigt körkort för just den fordonstypen. Du måste också iaktta gällande trafikregler samt inte överskrida landets tillåtna gränser för promillehalt av alkohol i trafiken. I vissa länder gäller till och med nolltolerans mot alkohol och droger. Begår du ett trafikbrott på grund av oaktsamhet och nonchalans är det inte helt säkert att försäkringen gäller.

Om du på hemresan försöker smuggla med dig illegala eller olämpliga föremål i ditt bagage kan tullen sätta stopp för dina planer och du kan räkna med förhör. Reseförsäkringen täcker inte ekonomiska konsekvenser av brottslighet.

Hur tecknar jag en försäkring?

I dagens samhälle är det enklare än någonsin att teckna en reseförsäkring! Man kan ringa, mejla samt skicka brev till försäkringsbolaget. De flesta försäkringsbolag innehar dessutom hemsidor där man direkt kan fylla i ett digitalt formulär och vänta på att ens förfrågan ska godkännas. På vissa hemsidor kan du använda dig av e-legitimation såsom BankID. Detta garanterar att ingen annan privatperson tecknar en försäkring i ditt namn, och det är dessutom smidigt och enkelt. Du kan också teckna reseförsäkringar för dina minderåriga barn.

Måste jag ha en reseförsäkring?

Det korta svaret är nej. Det finns ingen lag eller bestämmelse som tvingar en privatperson att ha en reseförsäkring, men för att få vissa typer av anställningar kan arbetsgivaren kräva att du har en giltig reseförsäkring. Du kan alltså gå miste om att utveckla din karriär utan en reseförsäkring. Många livsförsäkringar och hemförsäkringar inkluderar reseförsäkringen, så det kan vara värt att lusläsa dina befintliga försäkringsavtal för att hitta om reseförsäkringen ingår.

Det finns också vissa riskgrupper som kan vara i behov av en reseförsäkring mer än andra. Detta gäller multisjuka, äldre, barn med flera. Vill du vara på den säkra sidan ska du ha en reseförsäkring!